НЕВРОГРАФИКА®

Сертификация от Институт по Психология на Творчеството

Сертификационни курсове

Първа стъпка в професионалното обучение (без право за обучение)

Сертификационни курсове

Тематични модули (без право за обучение и работа с клиенти)

НЕЙРОКОМПОЗИЦИЯ

онлайн

НЕЙРОКОЛОР

онлайн

НЕЙРОСКЕЧИНГ

онлайн

НЕЙРОМАНДАЛА

онлайн

НЕЙРОСИНТЕЗ

онлайн

НЕЙРОКОМУНИКАЦИЯ

онлайн

НЕЙРОЦЕЛИ

онлайн

НЕЙРОТАЙМИНГ

онлайн

ПАКЕТ 3 МОДУЛА ПО ИЗБОР

онлайн

искаш да разбереш как работи?

Нужно е да го усетиш.
Започни с един от безплатните ни уоркшопи!